Το νέο Hyundai Bayon

Η αποκάλυψη του νέου Hyundai Bayon (στην Κύπρο τον Μάιο)